کارخانه تولید گچ ساختمانی سمنان

چرا بیشتر کارخانه های تولیدی گچ ضد رطوبت در استان سمنان قرار دارند؟
همانطور که مطلع هستید استان سمنان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گچ ساختمانی در دنیا شناخته شده است و آن به دلیل وجود ذخایر سنگ گچ در این منطقه می باشد. سالانه مقدار زیادی از این سنگ گچ ها استخراج و علاوه بر استفاده داخلی در تولید سقف کاذب گچی، بیشتر این سنگ گچ ها به کشور های دیگر برای تولید گچ آن ها صادر می شود.