هشدارهای آموزشی درباره انواع گچ

هشدارهای آموزشی
گچ ضد آب از سایر مصالح ساختمانی سرامیکی سبکتر است.

شرکت های تولیدکننده انواع گچ ساختمانی را به صورت سفید و رنگی به مشتریان در سراسر کشور عرضه می کنند.

وزن مخصوص دانه‌ای آن ۲/۸ و وزن مخصوص انبوه‌ی آن ۰/۸۵ است.

باید توجه کرد که سبک بودن گچ ضد رطوبت یکی از امتیازات آن است.

نکته جالب توجه دیگر این است که روی سنگ گچ رستنی نمی‌روید و گیاهی سبز نمی‌شود.