نمایندگی خرید گچ سمنان در شیروان

نمایندگی بورس سنگ نمای ساختمان مشهد اقدام به عرضه سنگ برای خرید مینماید.
هم وطنان عزیز برای تهیه سنگ یا چسب میتوانند با مسول فروش بورس از قسمت تماس با ما تماس حاصل نمایند.
-قبول چک 12 ماهه.
-هزینه باربری چسب ساختمانی 12کیلویی به عهده مشتری میباشد.