نرخ عرضه گچ خاک میانه در تبریز

بورس سنگ نمای ساختمان مشهد ، گچ خاک تولیدی شهرستان میانه را به شرح ذیل در تبریز عرضه مینماید.

قیمت هر تن گچ خاک مرغوب تولید شهرستان میانه به قیمت 600000 ریال(معدل 60 هزار تومان) .
با احتساب کیسه 40 کیلو گرمی هرکیسه به قیمت 2400 تومان عرضه میگردد.
-سفارش پای کار و با هزینه ما ارسال میگردد.
-حد اقل سفارش 10 تن معادل 250 کیسه است.
-نصف مبلغ در ابتدا و نیمه باقی مانده حد اکثر 2 روز بعد از تحویل دریافت میشود.
-هم وطنان عزیز میتوانند رای سفارش چسب ساختمانی 12کیلویی با مسئول فروش تماس بگیرند