مهمترین موارد استفاده کاربردهای گچ

مهمترین موارد استفاده گچ به شرح زیر خلاصه شده‌اند.

ساختمان‌سازی: اندود، سفیدکاری، تمیزکاری، پرداخت، گچبری، ملات‌های گچی، آجر، گچ و ماسه، عایق حرارتی و صوتی، ورقه‌های پیش ساخته سقف و کف دیوار، مجسمه سازی

صنعت سیمان: افزایش زمان گیرایی (دیرگیر). هر چه سیمان زودگیرتر باشد،سنگ ساختمانی محلات مشتری پسندتر است.

قالبسازی در صنایع چینی و سرامیک: چینی مظروف و قالب وسایل سرامیکی

صنعت شیشه‌سازی: تنظیم ویسکوزیته مذاب (از نظر میزان اکسیژن حل شده یا نشده)

‌صنعت ریخته‌گری: گچ نسوز‌

صنعت کشاورزی: کشاورزی، تهیه کود شیمیایی، تهویه کننده خاک، تهیه سم‌های شیمیایی، تغییراتی که ژیپس در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند، شامل موارد زیر است.

‌بهبود ساختمان خاک با کمک سنگ ساختمانی شیراز و نرم کردن خاک‌های رس‌
‌تأمین کلسیم مورد نیاز گیاهان
خنثی کردن سدیم خاکهای قلیایی
ز‌لال کردن آب برکه‌های گلآلود
فعال کردن موجودات میکروسکوپی
تأمین سولفور مورد نیاز گیاهان
پزشکی: باند پزشکی، قالب دندان، تهیه قرص، در حشره کش‌ها و رشد مخمرها، مواد غذایی و داروسازی

صنعت کاغذسازی: شفافیت کاغذ

صنعت پتروشیمی: خشک کن

صنعت چرم‌سازی: جداکننده مواد شاخی از پوست، تهیه سولفات دوسود؛ تهیه اسیدسولفوریک و اکسیدکلسیم؛

پرکننده: ‌گوگردزدایی از گازهای زائد