مصالح گچ پلیمری و قیمت های پایه

مصالح را در هر نوعی که موجود است در این سایت به فروش می رسانند ، آن هم با قیمت های پایه، سنگ ساختمانی محلات و انواع معمولی .
مصالحی را برای فروش قرار داده اند که معمولا از مصالح اساسی محسوب می شوند ، مثل گچ ، سیمان ، و آجر که در هر تناژی آمادگی ارسال به جاهای مختلف را دارند .
این سایت را بهترین مرکز مصالح ایرانی خواهید یافت ، چرا که مصالح مستقیم و بدون واسطه از درب کارخانه ارسال می شوند .
مصالح زیادی مانند سنگ ساختمانی شیراز در لیست فروش قرار داده اند که برای خرید ، می توان اطلاعات دقیق تر را از قسمت فروش دریافت نمود .