مرکز پخش گچ سمنان

سقف کاذب گچی یکی از بهترین و معروف ترین گچ ها در جهان شاخته شده است که مراکز مختلفی به عرضه و پخش آن پرداخته اند.
انواع گچ ساختمانی در استان سمنان تولید می شود که از آنجا به تمامی مراکز در سطح کل کشور پخش می گردد.

قیمت گچ را کارخانه به نمایندگی ها اعلام می نماید و آن ها موظفند که گچ خط کشی صنعتی را با همان قیمت به مشتریان و مصرف کنندگان بفروشند.

در صورت تخلف از این قوانین، کارخانه دار موظف است فرد دیگری را به عنوان نماینده گچ خود برای آن شهر و یا استان معرفی نماید.