مرکز فروش گچ روکار

مرکز خرید و فروش گچ زیر کار، گچ روکار و گچ ویژه عاج اینجاست.
گچ سفیدکاری نوع 1 گچ مخصوص روکار و بدون نیاز به سرند، با قیمتی بر اساس نرخ روز ارز جهت صادرات عرضه می گردد.
یکی از محصولات تولیدی گچ دو سرنده مخصوص سفید کاری یا گچ روکار می باشد که این نوع گچ برای انجام عملیات سفیدکاری، نازک کاری، پرداخت نهایی و کشته کشی مورد استفاده قرار میگیرد که مرغوبترین گچ ساختمانی سمنان نیز میباشد. این نوع گچ در موقع استفاده نیاز به الک ندارد و در ساخت دیوار های پیش ساخته گچی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
منبع: گچ ساختمانی ایران