صادرات گچ ممتاز نمایندگی

نمایندگی های مجاز سراسر کشور انواع گچ ممتاز و خالص را با بهترین قیمت به دیگر کشور های اروپایی صادر می نمایند.
صادرات قوطی فلزی ساختمانی یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور می باشد.

به همین منظور تامین کنندکنندگان در صدد این هستند که بتوانند برترین و بهترین انواع گچ را تولید و به دیگر کشور ها بر اساس مزیت هایی که دولت به آنان اختصاص داده است صادر نمایند.

فوم بتن ساختمانی ممتاز و اعلا از نظر قیمتی با دیگر محصولات کمی کتفاوت می باشند.