شرکت تولیدکننده گچ رنگی پاششی

با توجه به پرمصرف بودن گچ رنگی اکثر شرکت های تولیدکننده گچ پاششی در سمنان قرار دارند.
یکی از پرمصرف ترین و بزرگترین گچ ضد رطوبت، ایران می باشد.

کشور ایران در رده اول کشور های برتر در تولید گچ قرار دارد.

به علت استفاده زیاد سقف کاذب گچی در مصارف داخلی، گاهی اوقات نیاز به واردات گچ در ساختمان سازی ها داریم.

به همین علت دولت تدابیری اندیشیده و تعداد واحد های تولیدی گچ را از استان سمنان به برخی استان های دیگر گسترش داده است.