تولید گچ رنگی ساختمان

کارخانجات بسیاری می توانند انواع گچ ضد آب ساختمان را با تنوع رنگ و کیفیت تولید نمایند.
در گذشته گچ تنها به رنگ سفید موجود بود اما امروزه این قابلیت را پیدا کرده اند که بتوانند گچ را با هر تنوع رنگی در ساختمان ها استفاده نمایند.

مشتریان عزیز گچ ضد رطوبت به رنگ های دیگر غیر از سفید رغبت بیشتری نشان داده اند و به همین دلیل از فروش بالاتری برخوردار می باشد و برای دسترسی تمامی مشتریان به این محصول، در تمامی مراکز پخش سراسر کشور می توان آن را تهیه نمود.