توزیع ویژه انواع گچ به سراسر کشور

انواع گچ ضد رطوبت با درجه مرغوبیت عالی و همچنین قیمت های مناسب به سراسر کشور توزیع و پخش می گردند.
گچ ها در کارخانجات توسط تامین کنندگان کالا با سنگ گچ هایی که دارای درجه خلوص بالایی باشند، تولید می شوند. نمونه گچ های تولیدی در صورت دارا بودن مجوز های استاندارد اجازه پخش و توزیع به تمامی مراکز سراسر کشور را خواهند داشت.

در صورت اینکه سقف کاذب گچی از ویژگی و شرایط مطلوبی برخوردار باشد به کشور های اروپایی هم صادر می گردد.